Merchandiser


Merchandiser jest to osoba, zajmująca się organizacją ekspozycji produktów na wystawach sklepowych. Osoba, która została przez Nas zatrudniona musi znać i rozumieć mechanizmy, które towarzyszą zakupowi i potrafić je wykorzystywać.

Merchandiser wpływa na zachowania klientów poprzez wystrój pomieszczenia i określony sposób prezentacji towarów. W tej pracy bardzo często stosowane są przeróżne chwyty marketingowe, przyciągające odbiorców w dane miejsce i wpływające na nich, aby zakupili konkretne produkty.

Bardzo ważnym aspektem jest również wiedza na temat eksponowanych sprzętów/produktów, którą Nasi pracownicy cyklicznie podnoszą podczas wewnętrznych szkoleń. Traktujemy pracę Naszych merchandiserów jako naszą własną wizytówkę, którą lubimy się szczycić.
Zaufali nam: